Eredmények

Háttértudást biztosít az állampolgároknak minden zöld város döntéshozatalhoz, hogy átláthassák az ok-okozati összefüggéseket az elemek között, kapcsolatukat a városi rendszerekhez, esetleges tovagyűrűző hatásukat és a teljes gazdasági értéküket.

Greenvolve Handbook | Letöltés

Az univerzális eszköztár az állampolgárok bevonására fókuszál, különösképpen a zöld város kérdésekben. Oktatási anyagokat tartalmaz az állampolgárok bevonásának fő alapelveiről és a kritikai gondolkodás erősítésére. A városlakók személyes kompetenciáit kívánja fejleszteni, hogy részt tudjanak venni különböző típusú konzultációkban.

PR2_A2-Guidance-of-engagement | Letöltés
PR2_A1-Collection-of-Citizen-Involvement-Principles |
Letöltés

Az első két projekteredmény támogatására két adatbázis készül jó gyakorlatokkal a két alappillért követve: ZÖLD VÁROS ELEMEK és TÁRSADALMI KONZULTÁCIÓK. A projekt megvalósítása során jelentős számú példát szeretnénk összegyűjteni mindkét adatbázisba.

Collection of good practices and innovative solutions for green city elements | Letöltés

Collection of civic engagement and public consultation related to green city elements | Letöltés

A felhasználók tesztelni tudják magukat a zöld városhoz kapcsolódó társadalmi konzultációk témaköreiben interaktív módon. A feleletválasztós kérdések nem elméleti jellegűek lesznek, inkább elgondolkodtató, kritikai gondolokodást igénylő, széles szemléletű kérdések lesznek a zöld városi elemek témáiban (pl. valós példákon alapulnak, személyes adatokat is érinti, vagy a konzultációk módszertani kérdéseit is lefedi).