Eredmények

Háttértudást biztosít az állampolgároknak minden zöld város döntéshozatalhoz, hogy átláthassák az ok-okozati összefüggéseket az elemek között, kapcsolatukat a városi rendszerekhez, esetleges tovagyűrűző hatásukat és a teljes gazdasági értéküket.

Az univerzális eszköztár az állampolgárok bevonására fókuszál, különösképpen a zöld város kérdésekben. Oktatási anyagokat tartalmaz az állampolgárok bevonásának fő alapelveiről és a kritikai gondolkodás erősítésére. A városlakók személyes kompetenciáit kívánja fejleszteni, hogy részt tudjanak venni különböző típusú konzultációkban.

Az első két projekteredmény támogatására két adatbázis készül jó gyakorlatokkal a két alappillért követve: ZÖLD VÁROS ELEMEK és TÁRSADALMI KONZULTÁCIÓK. A projekt megvalósítása során jelentős számú példát szeretnénk összegyűjteni mindkét adatbázisba.

A felhasználók tesztelni tudják magukat a zöld városhoz kapcsolódó társadalmi konzultációk témaköreiben interaktív módon. A feleletválasztós kérdések nem elméleti jellegűek lesznek, inkább elgondolkodtató, kritikai gondolokodást igénylő, széles szemléletű kérdések lesznek a zöld városi elemek témáiban (pl. valós példákon alapulnak, személyes adatokat is érinti, vagy a konzultációk módszertani kérdéseit is lefedi).