Rezultāti

Pamatzināšanas par jebkuru zaļo pilsētu lēmumu pieņemšanu, lai iedzīvotāji varētu aplūkot cēloņsakarības starp elementiem, to ieguldījumu pilsētas sistēmās, to iespējamo sekundāro ietekmi un atsauci uz to kopējo ekonomisko vērtību.

Greenvolve Handbook | Lejupielādēt šeit

Tas ir pieaugušo izglītības modulis pilsoņu iesaistīšanai, kas būs universāls un vērsts uz zaļo pilsētu ieinteresēto iedzīvotāju iesaistīšanos. Tajā būs dažādi pieaugušo izglītības materiāli par galvenajiem aktīvo iedzīvotāju iesaistīšanās principiem un kritiskās domāšanas veicināšanu. Tas arī palīdzēs nostiprināt iedzīvotāju personīgās prasmes, lai viņi varētu piedalīties dažāda veida sabiedriskajās apspriešanās.

PR2_A2-Guidance-of-engagement | Lejupielādēt šeit
PR2_A1-Collection-of-Citizen-Involvement-Principles |
Lejupielādēt šeit

Datu bāze atbalstīs pirmos divus projekta rezultātus, jo būs divas labās prakses piemēru datu bāzes, kas saistītas ar abiem pīlāriem: ZAĻĀS PILSĒTAS ELEMENTI un PUBLISKĀS KONSULTĀCIJAS. Ideja ir projekta īstenošanas laikā apkopot ievērojamu labās prakses piemēru skaitu abām datu bāzēm, kas būs pieejamas Greenvolve platformā.

Collection of good practices and innovative solutions for green city elements | Lejupielādēt šeit

Collection of civic engagement and public consultation related to green city elements | Lejupielādēt šeit

Platformas lietotāji varēs interaktīvi pārbaudīt sevi tēmās, kas saistītas ar sabiedriskajām apspriešanām zaļajos jautājumos. Tajā būs jautājumi ar atbilžu variantiem, nevis tieši par teorētisko saturu, bet gan diezgan asprātīgi jautājumi, kas prasa kritisko domāšanu un holistisku pieeju zaļās pilsētas elementu jomā. (saistīts ar reāliem piemēriem, personas datiem, sabiedriskās apspriešanas metodoloģiskiem jautājumiem u.tml.)