Mērķi

Greenvolve mērķis ir dot iespēju 18-65 gadus veciem iedzīvotājiem zaļās pilsētas elementu un publisko apspriešanu jomās, lai efektīvi veidotu pilsētvides dizainu un uzlabotu viņu izpratni par to, kā rīkoties atbildīgi līdzdalības lēmumu pieņemšanā, kas var ietekmēt tos tiešā veidā. Apzinīgi un atvērti pilsoņi var veiksmīgāk iesaistīties pilsētu lēmumu pieņemšanā un tādējādi dot savu ieguldījumu zaļākas, tīrākas un veselīgākas vides, apkaimes un pilsētas veidošanā.

Galvenie mērķi ir:

  • sagatavot pilsētniekus, lai tie varētu piedalīties jebkāda veida iedzīvotāju iesaistīšanā, koncentrējoties uz jautājumiem, kas saistīti ar zaļāku pilsētu,
  • izveidot vizualizētus pieaugušo izglītības materiālus par “zaļās pilsētas elementiem”, tostarp ilgtspējīgus, viedus un inovatīvus risinājumus dažādās pilsētu sistēmās, kas ietekmē klimatu, vidi, bioloģisko daudzveidību un iedzīvotāju veselību un labklājību,
  • nostiprināt iedzīvotāju personīgās prasmes, lai viņi varētu piedalīties dažāda veida sabiedriskajās apspriešanās, izveidojot pieaugušo izglītības instrumentu kopumu
  • izveidot tiešsaistes mācību platformu, lai visaptveroši iekļautu iegūtās zināšanas par zaļo pilsētu un aktīvu pilsoniskumu un atbalstītu mērķauditorijas labāku izpratni