Στόχοι

Το Greenvolve στοχεύει στην ενδυνάμωση των πολιτών ηλικίας 18-65 ετών στους τομείς των στοιχείων της πράσινης πόλης και των δημόσιων διαβουλεύσεων, ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να διαμορφώνουν αποτελεσματικά τον αστικό σχεδιασμό και να βελτιώσουν την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με το πώς να ενεργούν υπεύθυνα στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων που μπορεί να τους επηρεάσει άμεσα. Οι ευαισθητοποιημένοι και ανοιχτόμυαλοι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν με επιτυχία στη λήψη αποφάσεων στην πόλη και, έτσι, να συμβάλουν στο δικό τους πιο πράσινο, καθαρότερο και υγιέστερο περιβάλλον,στη δική τους πιο πράσινη γειτονιά και πόλη.

Οι κύριοι στόχοι είναι οι εξής:

  • να προετοιμάσει τους πολίτες ώστε να είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε μορφή εμπλοκής των πολιτών με επίκεντρο ζητήματα που σχετίζονται με μια πιο πράσινη πόλη,
  • να δημιουργηθεί οπτικοποιημένο υλικό εκπαίδευσης ενηλίκων σχετικά με τα ""στοιχεία της πράσινης πόλης"", συμπεριλαμβανομένων βιώσιμων, έξυπνων και καινοτόμων λύσεων στα διάφορα αστικά συστήματα με αντίκτυπο στο κλίμα, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την υγεία και την ευημερία των πολιτών.σ
  • ενίσχυση των προσωπικών δεξιοτήτων των πολιτών ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορους τύπους δημόσιων διαβουλεύσεων με τη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης προκειμένου να ενσωματώσει ολοκληρωμένα τις γνώσεις που αναπτύχθηκαν σχετικά με την πράσινη πόλη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και να υποστηρίξει την καλύτερη κατανόηση τους από το κοινό.