Στοιχεία Πράσινων Πόλεων

Το έργο "Πράσινες πόλεις με έξυπνους πολίτες" (Greenvolve) έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο ευρύ κοινό με περιεχόμενο, γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή πλοήγηση στην Πράσινη Πόλη που προτείνεται στον τόπο τους - με έμφαση στα στοιχεία της πράσινης πόλης και τη συμμετοχή του κοινού. Ένας από τους επικοινωνιακούς μας στόχους είναι να βοηθήσουμε στην αφομοίωση του άκρως επιστημονικού περιεχομένου για μη τεχνικά ακροατήρια, όπως οι πολίτες αλλά και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Για το σκοπό αυτό, το Greenvolve έχει αναπτύξει μια σειρά από δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, όπως αυτές οι κάρτες των στοιχείων της Πράσινης Πόλης.

Οι πράσινες πόλεις είναι αστικές περιοχές που δίνουν προτεραιότητα στην περιβαλλοντική ευθύνη και την κοινωνική ευημερία. Οι πόλεις αυτές υπερβαίνουν την απλή παρουσία πράσινων χώρων ή τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών. Από τις βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες μέχρι την κομποστοποίηση, διερευνούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των πράσινων πόλεων και της πράσινης κοινωνίας και πώς κάθε πόλη και κάθε πολίτης μπορεί να μάθει να βοηθά τον πλανήτη.

Αυτές οι ηλεκτρονικές κάρτες είναι ελεύθερες προς χρήση με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζετε την πηγή, δεν αλλάζετε τίποτα στα infographics και δεν τα χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς.