Σχετικά με εμάς

Το έργο "Πράσινες πόλεις με έξυπνους πολίτες (Greenvolve)" είναι ένα διετές έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA220-ADU - Συμπράξεις συνεργασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων (Αριθμός Συμφωνίας: 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033719).

Το έργο Greenvolve στοχεύει στην ενσωμάτωση γνώσεων σχετικά με την πράσινη πόλη καθώς και ικανοτήτων σχετικά με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, εστιάζοντας σε δύο κύριους πυλώνες: 1) Στοιχεία πράσινης πόλης και 2) Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες μορφές εμπλοκής των πολιτών.

greenvolve-3

Εταίροι

p1
p4
p2
p3
p6
p5

Facebook Feed