Σχετικά με εμάς

Το έργο "Πράσινες πόλεις με έξυπνους πολίτες (Greenvolve)" είναι ένα διετές έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA220-ADU - Συμπράξεις συνεργασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων (Αριθμός Συμφωνίας: 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033719).

Το έργο Greenvolve στοχεύει στην ενσωμάτωση γνώσεων σχετικά με την πράσινη πόλη καθώς και ικανοτήτων σχετικά με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, εστιάζοντας σε δύο κύριους πυλώνες:

  • 1) Στοιχεία πράσινης πόλης και
  • 2) Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες μορφές εμπλοκής των πολιτών.

Θα θέλαμε να ενδυναμώσουμε τους πολίτες ηλικίας 18-65 ετών σε αυτούς τους τομείς, ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν αποτελεσματικά τον αστικό σχεδιασμό και να βελτιώσουν την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με το πώς να ενεργούν υπεύθυνα σε συμμετοχικές αποφάσεις που μπορούν να τους επηρεάσουν άμεσα. Οι ευαισθητοποιημένοι και ανοιχτόμυαλοι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν με επιτυχία στη λήψη αποφάσεων στην πόλη τους και έτσι, να συμβάλουν στο δικό τους πιο πράσινο, καθαρότερο και υγιέστερο περιβάλλον, στη δική τους πράσινη γειτονιά και πόλη. Έτσι, πιστεύουμε ότι ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ.

Προκειμένου να ενσωματώσει ολοκληρωμένα τις γνώσεις για την πράσινη πόλη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, η κοινοπραξία θα δημιουργήσει ένα εγχειρίδιο, μια εργαλειοθήκη, δύο βάσεις δεδομένων και μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης για να υποστηρίξει την καλύτερη κατανόηση του προγράμματος από το κοινό.