Zaļās pilsētas elementi

Projekta “Zaļās pilsētas ar viediem pilsoņiem” (GreenVolve) mērķis ir atbalstīt aktīvu pilsoniskumu, dodot zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi spētu orientēties Zaļajās pilsētās, kurās galvenais uzsvart tiek likts uz dažādiem zaļajiem elementiem un sabiedrības iesaisti. Viens no mūsu komunikācijas mērķiem ir palīdzēt uztvert akadēmisku saturu auditorijai, kas nav zinātnieki, piemēram, iedzīvotājiem un politikas veidotājiem. Šim nolūkam Greenvolve ir izstrādājis vairākas prasmju veicinošas aktivitātes, piemēram, šīs Green City Elements kartiņas.

Zaļās pilsētas ir pilsētu teritorijas, kurās prioritāte ir atbildība pret vidi un iedzīvotāju sociālā labklājība. Šīm pilsētām ir ne tikai zaļo zonu klātbūtne vai prioritāra atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana, bet arī nozīmīga loma globālo emisiju samazināšanā. No ilgtspējīga sabiedriskā transporta līdz kompostēšanai mēs izpētām zaļo pilsētu un sabiedrības svarīgākās iezīmes un to, kā jebkura pilsēta un iedzīvotāji var iemācīties palīdzēt planētai.

Šīs e-kartes ir brīvi lietojamas, ja tiek norādītas atsauces. e-kartēs aizliegts mainīt saturu un tās nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem.