MĀKSLĪGAIS INTELEKTS

MĀKSLĪGAIS INTELEKTS

VIEDĀS PILSĒTAS RISINĀJUMI UN RĪKI

hw3

Image by rawpixel.com on Freepik

Ievads

Mākslīgais intelekts (MI) ir progresīvu algoritmu un mašīnmācīšanās metožu izmantošana, lai analizētu milzīgus datu apjomus, ko veido dažādi sensori un savienotās ierīces, optimizētu un automatizētu pilsētu sistēmas un pakalpojumus. Mākslīgajam intelektam ir potenciāls, kas ļauj rast dažādus inovatīvus un efektīvus risinājumus nākotnes pilsētām - no infrastruktūras un transporta līdz sabiedrības drošībai un videi.

Apraksts

Mākslīgā intelekta integrēšana viedajās pilsētās piedāvā virkni priekšrocību - efektīvāku enerģijas un ūdens resursu pārvaldību, labāku atkritumu apsaimniekošanu, samazinātu piesārņojuma, trokšņa un satiksmes sastrēgumu līmeni. Saskaņā ar aplēsēm līdz 2025. gadam mākslīgais intelekts nodrošinās vairāk nekā 30 % viedo pilsētu lietojumprogrammu, sniedzot viedus pilsētvides risinājumus, kas palielina pilsētu noturību, ilgtspēju, sociālo labklājību un pilsētas dzīves vitalitāti. Eiropas Parlaments savā informatīvajā ziņojumā ir noteicis septiņas dimensijas, kas saistītas ar mākslīgā intelekta pielietojumu viedajās pilsētās: pārvaldība, tostarp pilsētplānošana, katastrofu novēršana un vadība un pielāgotu subsīdiju nodrošināšana; dzīves un dzīves apstākļu uzlabošana, drošība, izmantojot tādus pielietojumu kā viedā policija, individualizēta veselības aprūpe, trokšņa un traucējumu pārvaldība; izglītība un iedzīvotāju līdzdalība, piedāvājot uz vietas precīzas, pārbaudītas un izmantojamas zināšanas lēmumu pieņemšanas atbalstam; ekonomika, nodrošinot resursu efektivitāti, uzlabotu konkurētspēju un pielāgotus risinājumus klientiem, izmantojot efektīvas piegādes ķēdes un kopīgus pakalpojumus; mobilitāte un loģistika, kas nodrošina autonomu un ilgtspējīgu mobilitāti, viedus maršrutus un autostāvvietas, piegādes ķēdes elastīgumu un satiksmes pārvaldību; infrastruktūra, kas optimizē infrastruktūras izvietošanu, izmantošanu un uzturēšanu tādās jomās kā atkritumu un ūdens apsaimniekošana, transports, energotīkli un pilsētas apgaismojums; vide, kas atbalsta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, pilsētu lauksaimniecību un gaisa kvalitātes pārvaldību.