BIŠU DĀRZI

BIŠU DĀRZI

ĒKAS UN VIDE

Ievads

Pasaules mērogā samazinoties apputeksnētāju populācijai, tiek apdraudēta daudzveidīga flora, kas ir svarīga cilvēku labklājībai un iztikai. Mūsdienu pilsētās dārziem ir aizvien lielāka nozīme apputeksnētāju aizsardzībā, jo tajos ir bagātīgi un plaši pieejami augu resursi.

Apraksts

Pēdējo gadu laikā straujais apputeksnētāju, tostarp bišu un kameņu, skaita samazinājums ir kļuvis par globālu vides problēmu.

Par galvenajiem apputeksnētāju skaita samazināšanās iemesliem uzskatāms biotopu zudumu, ko izraisa cilvēku darbība, tostarp urbanizācija, kā arī intensīva lauksaimniecības prakse, pesticīdu lietošana, konkurence ar citām, invazīvām apputeksnētāju sugām un ar klimata pārmaiņām saistītā temperatūras maiņa. Šie apstākļi ir izraisījuši pasaules mēroga kustību par apputeksnētājiem draudzīgiem dārziem.

Mūsdienu pilsētās, kā arī privātajos dārzos arvien lielāka nozīme ir apputeksnētāju aizsardzībai, jo tajos ir bagātīgi un plaši pieejami ziedu resursi. Pilsētu zaļās zonas un ar tām saistītās priekšrocības var potenciāli palīdzēt risināt vairākas problēmas, kas izplatītas visā pasaulē, proti, temperatūras regulēšanu, gaisa attīrīšanu, trokšņa samazināšanu, atpūtas iespēju un labsajūtas veicināšanu. Pilsētu dārzu efektivitāte apputeksnētāju aizsardzībā ir cieši saistīta ar dārza dizainu un kompozīciju. Konkrētu augu sugu (ziedu un koku) izvēle var lielā mērā ietekmēt apputeksnētāju, piemēram, kameņu, aktivitāti. Dabas aizsardzības programmas reģionā var sniegt informāciju par to, kā izveidot "apputeksnētājiem draudzīgu" dārzu. Šajās programmās bieži vien tiek veicināta vietējo augu sugu audzēšana, izvairoties no svešzemju dekoratīvo ziedu un invazīvo sugu audzēšanas.

Bitēm ir dažas pamatvajadzības. Nodrošinot, piemēram, kukaiņu viesnīcu, svaiga ūdens avotu, no vēja aizsargātu saulainu vietu un dažādus ziedus savā dārzā vai balkonā, jūs varat palielināt iespējas piesaistīt bites un citus apputeksnētājus.

idea

Galvenās iezīmes

  • Izvēlieties augus, kas jūsu reģionā ir vispiemērotākie bišu pievilināšanai.
  • Ierobežojiet pesticīdu un insekticīdu lietošanu.
  • Nodrošiniet apputeksnētājiem patvērumu no vēja, lietus un aukstuma.
  • Izveidojiet kukaiņu viesnīcu.
fgtg2

Priekšrocības un izaicinājumi

  • Viengadīgo un daudzgadīgo augu, kā arī ziedošu koku un krūmu kombinācija palīdzēs bitēm un citiem labvēlīgajiem kukaiņiem.
  • Apputeksnētāju un kukaiņu piesaistīšana var nodrošināt dabisku augu kaitēkļu apkarošanu.

 

  • Medus bišu un lapseņu kolonijas dārzos vai cilvēku aktivitāšu tuvumā var radīt neērtības un apdraudēt veselību.