ZAĻIE JUMTI UN SIENAS

ZAĻIE JUMTI UN SIENAS

ĒKAS UN VIDE

12 Green Roofs and walls

Ievads

Zaļie jumti un sienas ir viena no visplašāk izmantotajām ūdens apsaimniekošanas metodēm pilsētās. Zaļās platības attīra gaisu, veicina ūdens aizturēšanu, nodrošina dabiskas dzīvotnes dažādām sugām, atvēsina temperatūru, rada noēnojumu u.c. Zaļie jumti un zaļās sienas padara pilsētas iedzīvotājiem dzīvošanai patīkamākas, vienlaikus veicinot arī pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Apraksts

Tā kā blīvi apdzīvotās pilsētās bieži vien ir mazāk zaļo zonu, lielākām pilsētām ir jāmeklē radoši risinājumi, lai padarītu vidi zaļāku. Palielināt zaļo zonu teritoriju pilsētā var būt ļoti sarežģīti. Tomēr ēku fondam ir liels potenciāls, izmantojot to ārējās virsmas - pievēršot uzmanību nepieciešamajām ūdensnecaurlaidīgajām membrānām un jumta slodzei, mēs varam apzaļumot dzīvojamo, sabiedrisko un rūpniecisko ēku jumtus vai sienas.
Zaļie jumti un sienas palīdz aizturēt nokrišņus, vienlaikus nodrošinot ēku izolāciju. Tie ne tikai atvēsina ēkas un pilsētvidi, ierobežojot pilsētas siltuma salas efektu un veicinot bioloģisko daudzveidību, bet arī mazina ekstrēmu temperatūru un strauju plūdu ietekmi, jo lietus ūdeni var aizturēt zaļo jumtu veģetācija.

Viens no potenciālajiem ieguvumiem zaļo jumtu un sienu ierīkošanā ir arī labāka gaisa un ūdens kvalitāte. Zaļos jumtus var uzstādīt gan uz mazām, gan lielām konstrukcijām, parasti ietverot drenāžas un apūdeņošanas sistēmas. Lai gan zaļos jumtus ieteicams izmantot pilsētās, tas nav piemērots risinājums vietās, kur var būt stiprs vējš. Vertikālajām zaļajām sienām ir līdzīgas priekšrocības kā zaļajiem jumtiem, turklāt tās var arī palīdzēt aizsargāt ēku fasādes.