APRITES DIZAINS

APRITES DIZAINS

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Ievads

Aprites ekonomika ir modelis, kurā mēs neizmantojam un nesadalām resursus, bet gan izmantojam resursus saprātīgāk un efektīvāk, samazinot atkritumu rašanos.

Aprites dizains ir vērsts uz resursu izmantošanas ķēdes sākumu - tā ir viena no svarīgākajām daļā, kas attiecas uz visas aprites ekonomikas konceptu.

Apraksts

Ir pierādīts, ka aprites dizaina īstenošana ir galvenais izaicinājums, lai mūsu pilsētās ieviestu aprites ekonomiku.
Var izmantot dažādas stratēģijas attiecībā uz sabiedrību, piemēram, pakalpojumu veicināšanu ar īres (vai koplietošanas, līzinga, abonēšanas u. c.) palīdzību, tā vietā, lai pirktu produktus, kas tiks izmantoti tikai dažreiz.

Ja produktus ir vieglāk salabot, samazinās arī to produktu skaits, kas iedzīvotājiem "jāpērk". Vēl viens veids ir nepiemērot plānoto nolietošanos un pagarināt produktu kalpošanas laiku. Vispārēja aprites dizaina stratēģija ir tādu izstrādājumu sagatavošana, kuros nav sajaukti dažādu veidu materiāli, kas apgrūtinātu izstrādājumu pārstrādi. Vietējo produktu izmantošana, kas samazina transporta vajadzības, vai tādu platformu izveide, kas ļauj iedzīvotājiem izmantot lietotus produktus. Dematerializēšana, lai rastu risinājumus, kā nodrošināt lietderību, izmantojot pēc iespējas mazāku materiālu daudzumu (piemēram, digitalizācija), vai produktu modularitāte ļauj vieglāk samazināt nepieciešamo resursu patēriņu.

Dizains ir aprites ekonomikas pirmais un galvenais princips, jo aptuveni 80 % no izstrādājuma kopējās ietekmes uz vidi nosaka jau tā izstrādes sākumposmā.

idea

Galvenās iezīmes

  • Nav materiālu sajaukuma
  • Viegli remontējams
  • Novērš plānotu nolietojumu
  • Produktu vietā piedāvā pakalpojumu
  • Vietējie produkti
  • Materiālu/produktu atkārtota izmantošana
haq

Priekšrocības un izaicinājumi

+ Aicinājums uzņēmumiem un valsts iestādēm ieviest aprites dizainu palīdz sasniegt aprites ekonomikas mērķus pilsētās.

+ Aprites dizaina piemērošana produktiem tiem iedzīvotājiem, kas ir daļa no vietējiem uzņēmumiem, palīdz samazināt nepieciešamos resursus, vienkāršo to uzņēmējdarbību un var dot tiem ieņēmumus par iepriekš atkritumiem uzskatītu produktu pārdošanu.

+ Iedzīvotāji var labāk īstenot aprites ekonomikas principus savā ikdienas dzīvē, izmantojot aprites dizaina produktus (piemēram, produktus, kuros nav paredzēts materiālu sajaukums, tāpēc tos ir viegli pārstrādāt).

+ Izvairīšanās no atkritumiem bieži vien ir domāšanas veids, kad nevēlamies neko izmest, bet patiesībā tā ir iespēja pārdomāt un būt efektīvākiem.

 

–  Lack of professionals who have the relevant knowledge and experience to include these rules both in private and public sectors. General public is not really aware of circular design and how to ask for it either.

–  We need to be more conscious about the materials that we use, how they’re impacting the planet and how they’re impacting us. They may not directly be affecting us right now but they will affect the generations to come.