ĢEOTERMĀLĀ ENERĢIJA

ĢEOTERMĀLĀ ENERĢIJA

ATJAUNOJAMIE UN ALTERNATĪVIE ENERGORESURSI

p75

Photo by Viktor Hava

Ievads

Ģeotermālā enerģija sniedz iespēju ražot lielu daudzumu tīras, drošas un ilgtspējīgas elektroenerģijas un siltuma dzīvojamo un rūpniecisko ēku vajadzībām, kā arī centralizētās siltumapgādes sistēmām 24/7. Izmantojot ģeotermālās sistēmas, mēs varam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas ne tikai pilsētās, bet arī visā pasaulē.

Apraksts

Ģeotermālā enerģija ir siltums, kas rodas Zemes iekšienē. Šis atjaunojamās enerģijas avots ir pieejams tikai noteiktās vietās, bet parasti tas ir bagātīgs. Lai šo siltumu varētu izmantot, mums ir nepieciešams siltumnesējs, kas parasti ir ūdens. Atkarībā no šīs vides temperatūras mēs varam ražot enerģiju ēku apsildīšanai, elektroenerģiju vai izmantot to termālajos baseinos.

Pilsētas ar atbilstošām pazemes tvaika vai karstā ūdens krātuvēm var efektīvi izmantot šo atjaunojamo enerģijas avotu un samazināt savu enerģētisko atkarību. Ģeogrāfiskie apstākļi, esošās datu bāzes un pieredzējušu speciālistu piesaiste var garantēt augstu izmantošanas līmeni.

Ģeotermālajai enerģijai ir liels potenciāls siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā, vienlaikus veicinot ES mērogā izvirzīto enerģētikas mērķu sasniegšanu. Tāpēc ģeotermālās enerģijas plašāku izmantošanu veicina dažādas stratēģiskās politikas jomas, piemēram, Eiropas Zaļais kurss vai jaunais plāns REPowerEU. Ģeotermālajai enerģijai ir izšķiroša nozīme enerģijas dažādošanā un centralizētās siltumapgādes sistēmu "zaļajā" pārejā, lai aizstātu fosilo kurināmo pilsētu teritorijās.

Ģeotermiskā gradienta vērtība, kas ir ātrums, ar kādu temperatūra pieaug līdz ar Zemes garozas dziļumu, palīdz mums pieņemt lēmumu par ģeotermiskās sistēmas piemērotību. Sistēmas potenciālā jauda ir atkarīga arī no paredzamās ūdens temperatūras un ūdens plūsmas.

idea

Galvenās iezīmes

  • Ģeotermālie urbumi
  • Cauruļvadi
  • Siltummainis
p76

Photo by Viktor Hava

Priekšrocības un izaicinājumi

+ Pareizi plānotām un ekspluatētām ģeotermālajām sistēmām ir nenozīmīga ietekme uz vidi.

+ Ģeotermālās sistēmas ir ļoti uzticamas un var piegādāt enerģiju neatkarīgi no mainīgiem laika apstākļiem.

+ Ar ģeotermālo enerģiju mēs varam aizstāt lielu daudzumu dabasgāzes, veicināt enerģijas cenu stabilitāti un energoapgādes drošību.

+ Tā kā ģeotermālā enerģija ir viena no zaļākajām alternatīvām, pilsētām un enerģētikas uzņēmumiem var būt nepieciešamas dotācijas ieguldījumu izmaksu finansēšanai.

–  Ģeotermālā enerģija ne visur ir pieejama vai ekonomiski izdevīga.

–  Ieguldījumi ģeotermālajā enerģijā ir saistīti ar augstu urbšanas risku un izmaksām, kas kavē šīs alternatīvās enerģijas izplatību.

–  Ģeotermālās sistēmas uzstādīšana prasa ilgu plānošanas posmu, un tai ir augstas ieguldījumu izmaksas.