Γεωθερμική ενέργεια

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

p75

Photo by Viktor Hava

Εισαγωγή

Η γεωθερμική ενέργεια παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής τεράστιων ποσοτήτων καθαρής, ασφαλούς και βιώσιμης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας για οικιστικά και βιομηχανικά κτίρια, καθώς και για συστήματα τηλεθέρμανσης όλο το 24ωρο. Με τη χρήση γεωθερμικών συστημάτων, μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όχι μόνο στις αστικές περιοχές αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο

Περιγραφή

Βασικά, η γεωθερμική ενέργεια είναι η θερμότητα που παράγεται μέσα στη Γη. Αυτός ο τύπος ανανεώσιμης πηγής ενέργειας είναι διαθέσιμος μόνο σε ορισμένες τοποθεσίες, αλλά συνήθως σε αφθονία. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη θερμότητα, χρειαζόμαστε ένα μέσο μεταφοράς που συνήθως είναι το νερό. Ανάλογα με τη θερμοκρασία αυτού του μέσου, μπορούμε να παράγουμε ενέργεια για τη θέρμανση κτιρίων, ηλεκτρική ενέργεια ή να τη χρησιμοποιήσουμε σε ιαματικά λουτρά

Οι πόλεις με κατάλληλες υπόγειες δεξαμενές ατμού ή θερμού νερού μπορούν να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά αυτή την ειδική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και να μειώσουν την ενεργειακή τους εξάρτηση. Οι γεωγραφικές συνθήκες, οι υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και η τεχνογνωσία μπορούν να εγγυηθούν ένα υψηλό επίπεδο αξιοποίησης αυτής της εναλλακτικής πηγής ενέργειας.

Η γεωθερμική ενέργεια έχει μεγάλες δυνατότητες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην υλοποίηση των ενεργειακών στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, η υψηλότερη αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας προωθείται από διάφορες στρατηγικές πολιτικές, όπως η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία ή το νέο σχέδιο REPowerEU. Ο ρόλος της γεωθερμικής ενέργειας στην ενεργειακή διαφοροποίηση και την πράσινη μετάβαση των συστημάτων τηλεθέρμανσης για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στις αστικές περιοχές είναι ζωτικής σημασίας.

Η τιμή της γεωθερμικής κλίσης, η οποία είναι ο ρυθμός με τον οποίο η θερμοκρασία αυξάνεται με το βάθος του γήινου φλοιού, μας βοηθά να πάρουμε μια απόφαση σχετικά με την καταλληλότητα ενός γεωθερμικού συστήματος. Η δυνητική χωρητικότητα του συστήματος εξαρτάται επίσης από την αναμενόμενη θερμοκρασία του νερού και τη ροή του νερού.

idea

Κύρια Χαρακτηριστικά

  • Γεωθερμικά πηγάδια
  • Αγωγοί
  • Εναλλάκτης θερμότητας
p76

Photo by Viktor Hava

Πλεονεκτήματα και Προκλήσεις

+ Τα γεωθερμικά συστήματα που σχεδιάζονται και λειτουργούν σωστά έχουν αμελητέες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

+ Τα γεωθερμικά συστήματα είναι πολύ αξιόπιστα και μπορούν να παρέχουν ενέργεια ανεξάρτητα από τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.

+ Με τη γεωθερμική ενέργεια μπορούμε να αντικαταστήσουμε μεγάλη ποσότητα φυσικού αερίου, να συμβάλουμε στη σταθερότητα των ενεργειακών τιμών και στην ενεργειακή ασφάλεια.

+ Καθώς η γεωθερμική ενέργεια συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο πράσινων εναλλακτικών λύσεων, οι πόλεις και οι ενεργειακές εταιρείες ενδέχεται να ζητήσουν επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση του κόστους επένδυσης.

–  Η γεωθερμική ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη ή οικονομικά εκμεταλλεύσιμη παντού.

–  Οι γεωθερμικές επενδύσεις έχουν υψηλούς κινδύνους και κόστος γεώτρησης, γεγονός που εμποδίζει την εξάπλωση αυτής της εναλλακτικής ενέργειας.

–  Η εγκατάσταση ενός γεωθερμικού συστήματος απαιτεί μακρά φάση σχεδιασμού και έχει υψηλό κόστος επένδυσης.