ŪDENS RECIKLĒŠANA

ŪDENS RECIKLĒŠANA

ŪDENS KĀ DABAS RESURSS

7 Water Reuse

Ievads

Ūdens atkārtota izmantošana tiek praktizēta visā Eiropā. Attīrīta komunālo notekūdeņu atkārtota izmantošana lauksaimniecības apūdeņošanai ir tikai viens no veidiem atkārtotai ūdens resursu izmantošanai. Tā kā urbanizācija turpina aug, ūdens apsaimniekošanā ir jāmeklē papildu risinājumi.

Apraksts

Aptuveni 11 % Eiropas iedzīvotāju un 17 % ES teritorijas skar ūdens trūkums. Situācija ir sliktāka Vidusjūras reģionā, kur ūdens trūkums var būt pat ekstremāls. Tāpēc ir nepieciešama efektīva ūdens resursu apsaimniekošana, piemēram notekūdeņu attīrīšana. Tā kā tikai neliela daļa ūdens ir derīga dzeršanai, ūdens atkārtota izmantošana ir galvenais aprites ekonomikas elements. Tai ir ne tikai ievērojams vides, bet arī sociālais un ekonomiskais ieguvums.

Mūsdienās attīrītu notekūdeņu atkārtota izmantošana ir alternatīvs ūdens apgādes avots. Turklāt, salīdzinot ar citiem alternatīviem risinājumiem, piemēram, ūdens atsāļošanu vai ūdens pārsūknēšanu, atkārtotai ūdens izmantošanai ir zemākas ieguldījumu izmaksas un enerģijas patēriņš.

ES veicina drošu un efektīvu ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģiju ieviešanu, sniedz vadlīnijas un finansiālu atbalstu, kā arī nosaka minimālās prasības, lai palielinātu rentabilitāti, radītu darbavietas, attīstītu inovatīvas tehnoloģijas un izmantotu visu ūdens potenciālu.

Ūdens atkārtota izmantošana dažkārt prasa minimālu attīrīšanu. Tā veicina ūdensapgādes drošību un cīņu pret sausumu un ūdens trūkumu mājsaimniecībās, uzņēmumos un pilsētās. Ūdens atkārtotas izmantošanas integrēšana mūsu ikdienas dzīvē un darbībā var palīdzēt veicināt aprites ūdens apsaimniekošanu un neatkarību no saldūdens avotiem, vienlaikus palielinot mūsu noturību pret klimata pārmaiņām. Lai informētu sabiedrību un lēmuma pieņēmējus par ūdens atkārtotas izmantošanas, kā arī apūdeņošanas un ilgtspējīgas drenāžas sistēmu priekšrocībām, ir svarīgi veicināt iedzīvotāju izpratni.