MULTIMODĀLA MOBILITĀTE

MULTIMODĀLA MOBILITĀTE

ILGTSPĒJĪGA MOBILITĀTE

ga1

Ievads

Privāto transportlīdzekļu lietošana pilsētās rada gaisa piesārņojumu, sastrēgumus, samazina publisko telpu un var izraisīt negadījumus. Šis modelis ir novecojis, un pilsētu teritorijās ir jāmeklē labāki risinājumi, kas nozīmē dažādu transporta veidu izmantošanu atkarībā no nepieciešamības. Multimodālā mobilitāte palīdz iedzīvotājiem atrast labākos transporta veidus pilsētā.

Apraksts

Ar šo jauno mobilitātes veidu tiek saprasts, ka ir iespējams veikt braucienus starp diviem punktiem vienā pilsētā, izmantojot dažādus videi saudzīgus un cilvēka veselībai nekaitīgus transporta līdzekļus.

Personīgo multimodālo mobilitāti (PMM) var saistīt ar zaļās un viedās pilsētas koncepciju. PMM var savienot iedzīvotājus, transportlīdzekļus, visu veidu transporta sistēmas un infrastruktūru, izmantojot mobilās ierīces. Dati un informācija, kas tiek iegūti un izmantoti dažādu lietotāju, rīku un pakalpojumu sniedzēju savstarpējā savienojuma laikā, var nodrošināt viedākus un personalizētus mobilitātes pakalpojumus.

Piemēram, multimodālās mobilitātes gadījumā iedzīvotājs var aiziet kājām līdz autobusa pieturai, braukt ar autobusu, autoostā iznomāt velosipēdu un ierasties galamērķī bez sava transportlīdzekļa. Tas ir cieši saistīts ar energoefektivitāti, emisiju samazināšanu, resursu optimizāciju, uzņēmumu pārdošanas apjoma palielināšanu, labāku pieredzi apmeklētāju vidū un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Pilsētām būtu jāpielāgo vietējā politika, lai sabiedriskajā transportā varētu izmantot velosipēdus vai personīgos mobilos transportlīdzekļus, jānodrošina infrastruktūra un stāvvietas šiem transportlīdzekļiem, jākoordinē informācijas apmaiņa starp transporta operatoriem vai jāveicina koplietošanas transportlīdzekļu shēmas pilsētā.

idea

Galvenās iezīmes

  • Multimodālās apmaiņas platformas.
  • Dažādu transporta veidu infrastruktūras un pakalpojumu integrācija.
  • Nākamais solis, lai īstenotu mobilitātes kā pakalpojuma (MaaS) shēmas.

Priekšrocības un izaicinājumi

+ Lētāks brauciens.

+ Mazāks ekoloģiskais nospiedums - mazāks piesārņojums.

+ Privāto transportlīdzekļu īpašumtiesību pāreja uz kopīgu pakalpojumu izmantošanu.

+ Efektīvāka transportlīdzekļu un sabiedriskā transporta izmantošana.

+ Mazāki sastrēgumi pilsētās.

+ Enerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana.

 

–  Starp dažādiem transporta veidiem joprojām pastāv atšķirīgi viedokļi, jo privātie operatori nav gatavi sadarboties vai ieguldīt nepieciešamajos risinājumos.

–  Lai veicinātu iespēju izmantot dažādus transporta veidus vienā braucienā, ir nepieciešams labāks transporta infrastruktūras un pakalpojumu regulējums.

–  Lai uzlabotu multimodālās mobilitātes pieredzi, pilsētās būtu jāpalielina MaaS shēmu un kopīgas mobilitātes iespējas.