Πολυτροπική Κινητικότητα

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΉ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ

ΒΙΏΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ

ga1

Εισαγωγή

Στις πόλεις μας, η χρήση των ιδιωτικών οχημάτων προκαλεί ατμοσφαιρική ρύπανση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, μείωση του δημόσιου χώρου για τους πολίτες ή ακόμη και ατυχήματα. Αυτό το μοντέλο είναι παρωχημένο και στις αστικές μας περιοχές πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους μετακίνησης, που συνήθως σημαίνουν τη χρήση διαφορετικών τρόπων μεταφοράς ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων. Έτσι, η πολυτροπική κινητικότητα βοηθά τους πολίτες να βρουν τους καλύτερους τρόπους μεταφοράς στην πόλη.

Περιγραφή

Αυτός ο νέος τύπος κινητικότητας νοείται ως η δυνατότητα πραγματοποίησης μετακινήσεων μεταξύ δύο σημείων εντός της ίδιας πόλης, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα μεταφοράς που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και συμβατά με την ανθρώπινη υγεία

Πράγματι, η προσωπική πολυτροπική κινητικότητα (ΠΠΚ) μπορεί να συνδεθεί με την έννοια της πράσινης και έξυπνης πόλης. Η ΠΠΚμπορεί να συνδέσει τους πολίτες, τα οχήματα, όλους τους τύπους συστημάτων μεταφορών και υποδομών μέσω κινητών συσκευών. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παράγονται και χρησιμοποιούνται κατά τη διασύνδεση των διαφόρων χρηστών, εργαλείων και παρόχων υπηρεσιών μπορούν να παρέχουν πιο έξυπνες και εξατομικευμένες υπηρεσίες κινητικότητας.

Ως παράδειγμα για την πολυτροπική κινητικότητα, ένας πολίτης μπορεί να περπατήσει μέχρι μια στάση λεωφορείου, να πάρει το λεωφορείο, να νοικιάσει ένα ποδήλατο στο σταθμό λεωφορείων και να φτάσει στον τελικό του προορισμό χωρίς να διαθέτει δικό του όχημα. Αυτό συνδέεται στενά με την ενεργειακή απόδοση, τη μείωση των εκπομπών, τη βελτιστοποίηση των πόρων, την αύξηση των πωλήσεων των επιχειρήσεων, την καλύτερη εμπειρία των επισκεπτών και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Οι πόλεις θα πρέπει να προσαρμόσουν τις τοπικές πολιτικές ώστε να επιτρέπουν τη χρήση ποδηλάτων ή οχημάτων προσωπικής κινητικότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες, να διαθέτουν υποδομές και χώρους στάθμευσης για αυτά τα μέσα μεταφοράς, να συντονίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων μεταφοράς ή να προωθούν συστήματα κοινής χρήσης οχημάτων στην πόλη.

idea

Κύρια Χαρακτηριστικά

  • Πολυτροπικές πλατφόρμες ανταλλαγής
  • Ενσωμάτωση υποδομών και υπηρεσιών διαφορετικών τρόπων μεταφοράς
  • Επόμενο βήμα για την εφαρμογή συστημάτων κινητικότητας ως υπηρεσία (MaaS)

Πλεονεκτήματα και Προκλήσεις

+ Φθηνότερο ταξίδι καθώς είναι ολοκληρωμένο.

+ Χαμηλότερο οικολογικό αποτύπωμα για τα ταξίδια, λιγότερη ρύπανση.

+ Μετατόπιση της κατοχής ιδιωτικών οχημάτων στη χρήση κοινών υπηρεσιών.

+ Αποτελεσματικότερη χρήση των οχημάτων και των δημόσιων μεταφορών.

+ Μείωση της συμφόρησης στις πόλεις.

+ Μείωση της χρήσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 

–  Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές τριβές μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, καθώς οι ιδιωτικοί φορείς δεν είναι ανοιχτοί στη συνεργασία ή στην επένδυση στις αναγκαίες προσαρμογές.

–  Χρειάζεται καλύτερη ρύθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών μεταφορών για να προωθηθεί η δυνατότητα χρήσης διαφορετικών τρόπων μεταφοράς στο ίδιο ταξίδι.

–  Τα συστήματα MaaS (που εξηγούνται στο δικό τους GCE) και η κοινή κινητικότητα θα πρέπει να αυξηθούν στις πόλεις μας για να βελτιωθεί η εμπειρία πολυτροπικής κινητικότητας