ŪDENS UZGLABĀŠANA

ŪDENS UZGLABĀŠANA

ŪDENS KĀ DABAS RESURSS

8 Water Storage

Ievads

Arvien lielākas problēmas, kas saistītas ar saldūdens pieejamību, liek cilvēkiem saskarties ar klimata pārmaiņu negatīvajām sekām. Saldūdens trūkums, ūdens piesārņojums, pieaugošais sauso dienu skaits, kā arī pēkšņie plūdi ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi. Saldūdens trūkums ir aktuāla problēma visās nozarēs pasaules mērogā.

Apraksts

Ūdens ir viens no būtiskākajiem un neaizstājamākajiem dabas resursiem - bez ūdens mēs varam izdzīvot tikai dažas dienas. Tā kā pasaulē iedzīvotāju kļūst arvien vairāk, pieaug arī ūdens pieprasījums un tā rezultātā arī piesārņojums. Mums ir jāmaina mūsu domāšanas veids un jāsāk izturēties pret ūdeni kā pret vērtīgu resursu. Mums ir jāsamazina ūdens patēriņš un jāsaglabā laba ūdens kvalitāte.

Ūdens krīze ir reāla, un tā ietver ekstrēmus laika apstākļus, ūdens trūkumu un ierobežotu piekļuvi tīram ūdenim. Neskatoties uz to, ka mums ir jācīnās ar ūdens piesārņojumu, ir jāsamazina arī ūdens patēriņš. Ūdens uzglabāšana ir vienkāršs veids, kā efektīvāk izmantot lietus ūdeni, to savācot un vēlāk izmantojot, nevis ļaujot tam aizplūst. Aprites ūdens apsaimniekošana ir aktuāla gan lauku un pilsētu teritorijās, gan arī uzņēmumos.

Augsnes un ūdens nesējslāņa uzkrāšanas potenciālu iespējams veicināt ar dažādiem ūdens aizturēšanas pasākumiem, kas ietver dabiskus procesus un ūdensteču dabisko īpašību atjaunošanu. Pielāgošanos klimata pārmaiņām ūdens apsaimniekošanas sistēmās var īstenot vairākos veidos, tostarp arī pilsētu teritorijās. Papildus lietus ūdens savākšanai ūdeni efektīvi apsaimniekot var palīdzēt arī zaļie jumti, lietus dārzi, caurlaidīgs bruģis, ilgtspējīgas drenāžas sistēmas un ūdens aizturēšanas dīķi.