Αποθήκευση Νερού

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

8 Water Storage

Εισαγωγή

Η έλλειψη γλυκού νερού είναι ένα ζήτημα παγκόσμιου βεληνεκούς. Η επιδείνωση των προβλημάτων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα του γλυκού νερού αναγκάζει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η έλλειψη γλυκού νερού, η ρύπανση των υδάτων, ο αυξανόμενος αριθμός ημερών ξηρασίας, καθώς και οι πλημμύρες έχουν άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Περιγραφή

Το νερό είναι από τους πιο απαραίτητους και αναντικατάστατους φυσικούς πόρους για την ανθρωπότητα, αφού μπορούμε να ζήσουμε μόνο λίγες ημέρες χωρίς νερό. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι γεννιούνται, η ζήτηση νερού και η ρύπανση αυξάνονται επίσης. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το νερό ως πολύτιμο πόρο. Θα πρέπει να μειώσουμε το υδάτινο αποτύπωμά μας και να διατηρήσουμε την καλή ποιότητα του νερού.

Η κρίση του νερού είναι πραγματική και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ακραίες καιρικές συνθήκες, λειψυδρία και περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Αν και πρέπει να καταπολεμήσουμε τη ρύπανση του νερού, απαιτείται επίσης η μείωση της χρήσης του νερού. Η αποθήκευση νερού είναι ένας απλός τρόπος για την αποδοτικότερη χρήση του νερού της βροχής, με τη συλλογή και τη μεταγενέστερη χρήση του, αντί να εξασφαλίζεται η αποστράγγισή του. Ως εκ τούτου, η κυκλική διαχείριση του νερού είναι σημαντική τόσο στις αγροτικές και αστικές περιοχές όσο και στις επιχειρήσεις.

Το δυναμικό αποθήκευσης νερού του εδάφους και των υδροφορέων μπορεί να υποστηριχθεί με διάφορα μέτρα κατακράτησης, τα οποία περιλαμβάνουν φυσικές διεργασίες και την αποκατάσταση των φυσικών χαρακτηριστικών των υδατορευμάτων. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στα συστήματα διαχείρισης υδάτων μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους και στις αστικές περιοχές. Πέρα από τη συλλογή βρόχινου νερού, οι πράσινες στέγες, οι κήποι βροχής, η διαπερατή πλακόστρωση, τα βιώσιμα συστήματα αποστράγγισης, π.χ. οι λίμνες κατακράτησης, μπορούν να μας βοηθήσουν στην αποτελεσματική διαχείριση του νερού.