Βιομάζα

ΒΙΟΜΑΖΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

p74

Εισαγωγή

Η βιομάζα μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση εάν άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι διαθέσιμες ή εκμεταλλεύσιμες οικονομικά. Μπορούμε να παράγουμε θερμική ενέργεια ή ηλεκτρική ενέργεια μέσω καύσης από φυτά κυρίως (γεωργικά απόβλητα), αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και δευτερογενείς ή τριτογενείς πηγές (π.χ. ζώα, αστικά απόβλητα, βιολογικά απόβλητα της βιομηχανίας). Αν και η βιομάζα δεν είναι η πιο πράσινη πηγή ενέργειας, με προσεκτικό σχεδιασμό έχει λιγότερους κινδύνους, καθιστώντας την ανταγωνιστική.

Περιγραφή

Η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί από νοικοκυριά καθώς και από μεγαλύτερα δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια σε αστικές περιοχές. Ανάλογα με τη χωρητικότητα του εγκατεστημένου συστήματος, μπορεί να παρέχει ενέργεια ακόμη και για συστήματα τηλεθέρμανσης, μειώνοντας σημαντικά την ενεργειακή εξάρτηση και το ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, είναι πάντα σημαντικό να ελέγχεται εάν η βιομάζα παρήχθη με βιώσιμο τρόπο.

Οι λέβητες συνήθως χρησιμοποιούν επεξεργασμένα οργανικά υλικά τα οποία ψιλοκόβονται σε φέτες ή συμπιέζονται. Η βιομάζα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρούς, προστατευμένους χώρους. Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη τη φυσική θέση της βιομάζας καθώς η μεταφορά ξύλου/πέλετ από μεγάλες αποστάσεις μπορεί να έχει μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς.

Το κόστος επένδυσης ενός λέβητα/συστήματος θέρμανσης εξαρτάται από τη χωρητικότητά του. Ο χρόνος αποκατάστασης, ο οποίος είναι σχετικά σύντομος, είναι περίπου 5-10 χρόνια σε περίπτωση ανεξάρτητων κτιρίων. Η εγκατάσταση είναι απλή, οι λέβητες μπορούν να λειτουργήσουν και να μετακινηθούν εύκολα. Η τεχνολογία συνιστάται εάν υπάρχει μεγάλη ποσότητα πράσινων απορριμμάτων τοπικά, π.χ. από αστικές περιοχές πρασίνου. Το μερίδιο της βιομάζας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ είναι σημαντικό, αλλά έχει αρχίσει να γίνεται λιγότερο προτιμώμενη λύση που μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό της χρήσης πρωτογενούς βιομάζας.