Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό του Greenvolve θα αποτελείται από πολλά μικρά στοιχεία, όπως infographics κ.λπ. Αυτά τα συστατικά θα είναι όσο το δυνατόν πιο αρθρωτά ή αυτόνομα- η μαθησιακή ακολουθία θα σχεδιαστεί για να εμπλέκει τον εκπαιδευόμενο δημιουργώντας μια αρθρωτή εμπειρία πλοήγησης.