Δημόσια διαβούλευση

Η βάση δεδομένων του Greenvolve για τη δημόσια διαβούλευση θα περιλαμβάνει μια συλλογή από δράσεις εμπλοκής των πολιτών και δημόσιας διαβούλευσης που σχετίζονται με τα στοιχεία της πράσινης πόλης.