Κτίρια Και Κλιματική Αλλαγή

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΚΤΙΡΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εισαγωγή

Οι διαθέσιμες έρευνες δείχνουν ότι τα κτίρια σε όλο τον κόσμο ευθύνονται για ένα σημαντικό μερίδιο της χρήσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG). Ωστόσο, υπάρχουν επίσης σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια σε ποσοστό 50-90%

Περιγραφή

Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), τα κτίρια σε όλο τον κόσμο ήταν υπεύθυνα για το 30% της παγκόσμιας τελικής χρήσης ενέργειας και το 27% όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2021. Εάν η τάση αυτή δεν αντιστραφεί, η χρήση ενέργειας στα κτίρια θα μπορούσε να είναι διπλάσια ή τριπλάσια μέχρι το 2050.

Παρά τις σοβαρές περιφερειακές διαφορές στις επιπτώσεις και την ένταση της κλιματικής αλλαγής, τα κτίρια είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν αυξανόμενους κινδύνους ζημιών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως αυξημένες βροχοπτώσεις, δασικές πυρκαγιές, σοβαρές καταιγίδες και πλημμύρες.

Χωρίς επενδύσεις και αναβάθμιση στη βελτίωση της ανθεκτικότητας, η τρωτότητα των κτιρίων είναι πιθανό να αυξηθεί σημαντικά στο εγγύς μέλλον. Ακόμα και σήμερα, υπάρχουν διάφορα εμπόδια για τη μεγαλύτερη υιοθέτηση τεχνολογιών και πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ άλλων, η χαμηλή διαφάνεια της αγοράς για τα δομικά στοιχεία και η περιορισμένη πρόσβαση των ιδιοκτητών σε κεφάλαια για επενδύσεις. Ωστόσο, υπάρχει μια όλο και πιο προσιτή δεξαμενή γνώσεων σχετικά με τη μετασκευή των κτιρίων με ενεργειακά αποδοτικά υλικά και εξαρτήματα και τον τρόπο κατασκευής κτιρίων πολύ χαμηλής και μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Επίσης, οι ρυθμιστικές αρχές σε πολλές χώρες έχουν σήμερα στη διάθεσή τους ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μέσων πολιτικής για να βοηθήσουν τους πολίτες στην ενεργειακά αποδοτική δόμηση και τη μετασκευή των κατοικιών τους, όπως τα τιμολόγια τροφοδότησης, οι φόροι άνθρακα και τα ευνοϊκά δάνεια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μικρής κλίμακας.

Σήμερα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παρεμβάσεων για τα κτίρια, όπως η μόνωση τοίχων και οροφών, η επένδυση σε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού, της θέρμανσης, του εξαερισμού και του κλιματισμού, η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά και οι ηλιοθερμικές λύσεις. Επιπλέον, μπορεί κανείς να κάνει χρήση των έξυπνων μετρητών και να επικεντρωθεί σε αλλαγές συμπεριφοράς και τρόπου ζωής για τη μείωση της ζήτησης υπηρεσιών.

idea

Κύρια Χαρακτηριστικά

  1. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  2. Μείωση της έκθεσης σε φαινόμενα κλιματικής αλλαγής
  3. Βελτίωση της θερμικής άνεσης
  4. Ικανοποίηση της αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης
  5. Εξοικονόμηση χρημάτων
asdf2

Πηγή Εικόνας: energy-cities.eu

Πλεονεκτήματα και Προκλήσεις

+ Μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους: τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και νερό και οδηγούν σε χαμηλότερο κόστος συντήρησης.

+ Μειωμένες εκπομπές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις: τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια παράγουν λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λόγω της μειωμένης εξάρτησής τους από ορυκτά καύσιμα.

+ Αυξημένη θερμική άνεση το καλοκαίρι και το χειμώνα οδηγεί σε βελτίωση της υγείας: τα δομικά στοιχεία για τη θέρμανση και τον αερισμό ρυθμίζονται ώστε να δημιουργούνται άνετες εσωτερικές θερμοκρασίες, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε καλύτερη ευεξία των ενοίκων.

+ Υψηλότερη αξία: τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια μπορούν να πωληθούν και να εκμισθωθούν με υψηλότερο τίμημα, καθώς τα δομικά στοιχεία είναι ακριβότερα από ό,τι στα σπίτια που κατασκευάζονται συμβατικά.

 

–  Υψηλή αρχική επένδυση: Τα δομικά στοιχεία των ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων είναι γενικά πιο ακριβά από τα παραδοσιακά μη αποδοτικά στυλ κτιρίων.

–  Η διαθεσιμότητα των κατάλληλων υλικών και εργατών με τεχνογνωσία μπορεί να είναι δύσκολη σε περιόδους υψηλής ζήτησης και μη διαθεσιμότητας πρώτων υλών στην αγορά.